PROIECT ADER 7.3.4

STAȚIUNEA DE CERCETARE –
DEZVOLTARE PENTRU CULTURA
PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI

PROIECT ADER 7.3.4

"Cercetări privind selecția in vitro în vederea identificării, multiplicării și promovării unor genotipuri de cartof dulce cu toleranță la stresul termohidric"

Proiect finantat de MADR în cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022"

Pentru implementarea planului de realizare al proiectului sunt prevăzute 4 faze, care cuprind:

  • activitati de cercetare industrială
  • activitati de dezvoltare experimentală
  • activități de inovare

Faza1: Studiu privind cerințele cartofului dulce față de factorii pedoclimatici și stabilirea metodei de pregãtire a tuberculilor în vederea obținerii de lăstari în condiții de laborator

Activitatea 1.1: Evaluarea resurselor ecologice, biologice si tehnicile de selecție „in vitro”, în vederea identificării unor genotipuri de  cartof dulce cu toleranță la stresul termohidric.

Activitatea 1.2: Elaborarea  procedurilor(tehnicilor) privind identificarea germoplasmei de cartof dulce tolerante la stresul termohidric

 ADER 7.3.4 FAZA 1 - SINTEZĂ

Faza 2.: Realizarea şi testarea de solutii științifice/tehnici de cultivare in vitro la cartoful dulce în vederea selecției genotipurilor tolerante la stresul termohidric și cu capacitate mare de producție

Activitate 2.1:  Identificarea, înmulțirea şi promovarea în cultură a unor genotipuri de cartof dulce tolerante la factorii de stres termohidric

Activitate 2.2:  Evaluarea stării de nutriţie a plantei, a productivității  şi calităţii tuberculilor de cartof dulce, în funcție de genotip și tipul de sol

Faza 3.: Multiplicarea și promovarea în cultură a unor genotipuri de cartof dulce tolerante la stresul termohidric și cu capacitate mare de producție

Activitate 3.1: Evaluarea însușirilor fiziologice  ale genotipurilor de cartof dulce tolerante la  stresul termohidric în solar și câmp

Activitate 3.2: Evaluarea  caracterelor morfologice  și de productivitate  ale genotipurilor de cartof dulce tolerante la stresul  termohidric în solar și câmp

Activitate 3.3: Activități de diseminare pentru promovarea genotipurilor de cartof  dulce tolerante la stresul termohidric

 

Faza 4.: Prezentarea genotipurilor de cartof dulce tolerante la stresul termohidric

Activitate 4.1: Cuantificarea răspunsului genotipurilor de cartof dulce înmulțite „in vitro”, la influența factorilor biotici și abiotici

Activitate 4.2: Cuantificarea răspunsului plantei de cartof dulce în cadrul interacțiunii plantă-sol-apă, în condiţiile psamosolurilor

Activitate 4.3: Activități de diseminare pentru promovarea genotipurilor de cartof dulce tolerante la stresul termohidric

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI
phone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram