PROIECT ADER 7.3.4

STAȚIUNEA DE CERCETARE –
DEZVOLTARE PENTRU CULTURA
PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI

PROIECT ADER 7.3.4

"Cercetări privind selecția in vitro în vederea identificării, multiplicării și promovării unor genotipuri de cartof dulce cu toleranță la stresul termohidric"

Proiect finantat de MADR în cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022"
 1.  Lucrari stiintifice publicate

Lista cu lucrări științifice susținute și publicate în cadrul Contractului ADER 7.3.4. / 19.09.2019

 

 1. Coteț Gheorghe, Diaconu Aurelia, Drăghici Reta, Mitrea Rodi, 2019. The influence of treatment of soil in obtaining biological material used for planting the sweet potato on sandy soils, Analele Universității din Craiova, Serie Biologie, Horticultură, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Ingineria Mediului, ISSN 1435-1275. Vol. XXIV (LX) – 2019, pag. 545-551, https://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura/Reviste/Analele/2019/anale_2019_fh.pdf.
 2. Croitoru Mihaela, Diaconu Aurelia, Coteț Gheorghe, Drăghici Reta, Dima Milica, Drăghici Iulian, 2020. Research on the influence of irrigation on the nutritional quality of the sweet potato in the conditions of the sandy soils in the south of Oltenia, Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii. Tom. 36, No. 1/2020 ISSN 1454-6914, p 57-63, http://olteniastudiisicomunicaristiintelenaturii.ro/cont/36_1/II.%20VEGETAL%20BIOLOGY/7Croitoru%20Mihaela.pdf
 3. Boiu-Sicuia Oana-Alina, Barbu Lavinia Diana Nicoleta, Diaconu Aurelia, Paraschiv Alina, Cornea Călina Petruța, 2020. Beneficial yeasts with biocontrol potential against sweet potato storage pathogens, Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, vol. 36, nr. 2, pag. 34-45, ISSN 1454-6914, http://olteniastudiisicomunicaristiintelenaturii.ro/cont/36_2/II.%20VEGETAL%20BIOLOGY/5Boiu%20Sicuia.pdf
 1.   Participări la conferințe

PARTICIPĂRI LA DIVERSE MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN CADRUL PROIECTULUI ADER 7.3.4.

 1. JUBILEUL ASAS ŞI 92 DE ANI DE CERCETARE AGRICOLĂ INSTITUŢIONALIZATĂ ÎN ROMÂNIA, 3 – 4 octombrie 2019, București

Lucrarea prezentată:

* SCDCPN DĂBULENI – NOUTĂȚI TEHNOLOGICE LA CULTURA DE CARTOF DULCE.

Autori: Aurelia Diaconu, Reta Drăghici, Mihaela Croitoru, Alina-Nicoleta Paraschiv, Milica Dima, Drăghici Iulian, Coteț Gheorghe, Marieta Ploae

 1. International Scientific Symposium HORTICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT PRIORITIES AND PERSPECTIVES, 24–25 October 2019.

Lucrarea prezentată:

* The influence of treatment of soil in obtaining biological material used for planting the sweet potato on sandy soils.

Autori: Coteț Ghe., Diaconu A., Drăghici R., Mitrea R.

 

 1. Scientific International Conference BIODIVEST 2020 - ”The Museum and Scientific Research“ – Vegetal Biology, 17-19.09.2020, Prezentare orală, On-line / Craiova, Romania.

Lucrări prezentate:

* Beneficial yeasts with biocontrol potential against sweet potato storage pathogens

Autori: Boiu-Sicuia O.A., Barbu L.D.N., Diaconu A., Paraschiv A., Cornea C.P.

* Research on the influence of irrigation on the nutritional quality of the sweet potato in the conditions of the sandy soils in the south of Oltenia

Autori: Croitoru M., Diaconu A., Coteț Ghe., Drăghici R., Dima M., Drăghici I.

 1. Sesiunea lunară de referate științifice a SCDCPN Dăbuleni, 30 aprilie 2020.

Lucrarea prezentată:

* Evaluarea proceselor morfo-fiziologice la cartoful dulce în vederea identificării unor genotipuri tolerante la acțiunea stresantă a factorilor de mediu,

Autori: Paraschiv Alina-Nicoleta

 1. Sesiunea anuală de comunicări științifice a SCDCPN Dăbuleni, 19.11.2020 / Prezentare orală On-line / Dăbuleni, Romania

Lucrarea prezentată:

* Patogeni post-recoltă ai cartofului dulce și potențiali antagoniști

Autori: Boiu-Sicuia O.A., Barbu L.D.N., Diaconu A., Paraschiv A., Coteț G., Cornea C.P

 1.   Evenimente organizate

Workshop-ul PLANTAREA CARTOFILOR DULCI PENTRU OBȚINEREA DE MATERIAL SĂDITOR, organizat în cadrul proiectului ADER 7.3.4. Faza 2 / 2020, la SCDCPN Dăbuleni, în data de 3 aprilie 2020.

Evenimentul a fost organizat în scopul diseminării rezultatelor cercetării și promovării culturii de cartof dulce în rândul producătorilor români, materialul complet fiind mediațizat cu ajutorul mijloacelor on-line, ca urmare a situației generate de pandemia cu virusul SARSCoV-2.

Activități de diseminare pentru promovarea culturii de cartof dulce – emisiunea TV În grădina Danei, difuzată la TVR, în data de 06.06.2021

https://www.youtube.com/watch?v=QUGcqz0cJt8 (minutele 2-8)

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI
phone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram