PROIECT ADER 7.3.4

STAȚIUNEA DE CERCETARE –
DEZVOLTARE PENTRU CULTURA
PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI

PROIECT ADER 7.3.4

"Cercetări privind selecția in vitro în vederea identificării, multiplicării și promovării unor genotipuri de cartof dulce cu toleranță la stresul termohidric"

Proiect finantat de MADR în cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022"
 1.  Lucrari stiintifice publicate

Lista cu lucrări științifice susținute și publicate în cadrul Contractului ADER 7.3.4. / 19.09.2019

 

 1. Coteț Gheorghe, Diaconu Aurelia, Drăghici Reta, Mitrea Rodi, 2019. The influence of treatment of soil in obtaining biological material used for planting the sweet potato on sandy soils, Analele Universității din Craiova, Serie Biologie, Horticultură, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Ingineria Mediului, ISSN 1435-1275. Vol. XXIV (LX) – 2019, pag. 545-551, https://horticultura.ucv.ro/horticultura/sites/default/files/horticultura/Reviste/Analele/2019/anale_2019_fh.pdf.
 2. Croitoru Mihaela, Diaconu Aurelia, Coteț Gheorghe, Drăghici Reta, Dima Milica, Drăghici Iulian, 2020. Research on the influence of irrigation on the nutritional quality of the sweet potato in the conditions of the sandy soils in the south of Oltenia, Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii. Tom. 36, No. 1/2020 ISSN 1454-6914, p 57-63, http://olteniastudiisicomunicaristiintelenaturii.ro/cont/36_1/II.%20VEGETAL%20BIOLOGY/7Croitoru%20Mihaela.pdf
 3. Boiu-Sicuia Oana-Alina, Barbu Lavinia Diana Nicoleta, Diaconu Aurelia, Paraschiv Alina, Cornea Călina Petruța, 2020. Beneficial yeasts with biocontrol potential against sweet potato storage pathogens, Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, vol. 36, nr. 2, pag. 34-45, ISSN 1454-6914, http://olteniastudiisicomunicaristiintelenaturii.ro/cont/36_2/II.%20VEGETAL%20BIOLOGY/5Boiu%20Sicuia.pdf
 4. Boiu-Sicuia Oana-Alina, Barbu Lavinia Diana Nicoleta, Coteț George, Paraschiv Alina, 2021. Pathogenic fungi associated with sweet potato and the biocontrol potential of a Bacillus subtilis strain, Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii. Tom. 37, No. 1/2021 ISSN 1454-6914, pag. 51-56.
 5. Barbu Lavinia Diana Nicoleta, Boiu-Sicuia Oana-Alina, 2021. In vitro effect of salinity and pH on Fusarium sp., the causal agent of sweet-potato root rot, Romanian Journal of Ecology & Environmental Chemistry, vol. 3, nr.2 https://doi.org/10.21698/rjeec.2021.205
 6. Boiu-Sicuia O.A., Barbu L.D.N., Persu C., 2021. Microbial inoculants for sweet potato [Ipomoea batatas (L.) Lam.], Proceedings of the ISB-INMA TEH’ 2021 Symposium, Print: ISSN 2344 – 4118, CD-ROM: ISSN 2344 – 4126, Online: ISSN 2537 – 3773, ISSN-L 2344 – 4118, p. 54-61.
 1.  

 

 1.   Participări la conferințe

PARTICIPĂRI LA DIVERSE MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN CADRUL PROIECTULUI ADER 7.3.4.

 1. JUBILEUL ASAS ŞI 92 DE ANI DE CERCETARE AGRICOLĂ INSTITUŢIONALIZATĂ ÎN ROMÂNIA, 3 – 4 octombrie 2019, București

Lucrarea prezentată:

* SCDCPN DĂBULENI – NOUTĂȚI TEHNOLOGICE LA CULTURA DE CARTOF DULCE.

Autori: Aurelia Diaconu, Reta Drăghici, Mihaela Croitoru, Alina-Nicoleta Paraschiv, Milica Dima, Drăghici Iulian, Coteț Gheorghe, Marieta Ploae

 1. International Scientific Symposium HORTICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT PRIORITIES AND PERSPECTIVES, 24–25 October 2019.

Lucrarea prezentată:

* The influence of treatment of soil in obtaining biological material used for planting the sweet potato on sandy soils.

Autori: Coteț Ghe., Diaconu A., Drăghici R., Mitrea R.

 

 1. Scientific International Conference BIODIVEST 2020 - ”The Museum and Scientific Research“ – Vegetal Biology, 17-19.09.2020, Prezentare orală, On-line / Craiova, Romania.

Lucrări prezentate:

* Beneficial yeasts with biocontrol potential against sweet potato storage pathogens

Autori: Boiu-Sicuia O.A., Barbu L.D.N., Diaconu A., Paraschiv A., Cornea C.P.

* Research on the influence of irrigation on the nutritional quality of the sweet potato in the conditions of the sandy soils in the south of Oltenia

Autori: Croitoru M., Diaconu A., Coteț Ghe., Drăghici R., Dima M., Drăghici I.

 

 1. Sesiunea lunară de referate științifice a SCDCPN Dăbuleni, 30 aprilie 2020.

Lucrarea prezentată:

* Evaluarea proceselor morfo-fiziologice la cartoful dulce în vederea identificării unor genotipuri tolerante la acțiunea stresantă a factorilor de mediu,

Autori: Paraschiv Alina-Nicoleta

 1. Sesiunea anuală de comunicări științifice a SCDCPN Dăbuleni, 19.11.2020 / Prezentare orală On-line / Dăbuleni, Romania

Lucrarea prezentată:

* Patogeni post-recoltă ai cartofului dulce și potențiali antagoniști

Autori: Boiu-Sicuia O.A., Barbu L.D.N., Diaconu A., Paraschiv A., Coteț G., Cornea C.P

 1. Conferința Stiințifică Internațională "Museum and Scientific Research" - 16-18.09.2021, Craiova, jud. Dolj, Romani

Lucrarea prezentată:

* Pathogenic fungi associated with sweet potato and the biocontrol potential of a Bacillus subtilis strain

Autori: Boiu-Sicuia Oana-Alina, Barbu Lavinia Diana Nicoleta, Coteț Gheorghe, Paraschiv Alina

 1. Simpozionul Ştiinţific Internaţional E-SIMI 2021, ediția a 24-a, “The Environment and the Industry”, 24.09.2021, on-line

Lucrarea prezentată:

In vitro effect of salinity and pH on Fusarium sp., the causal agent of sweet-potato root rot

Autori: Barbu Lavinia Diana Nicoleta, Boiu-Sicuia Oana-Alina.

 1. Simpozionul Ştiinţific Internaţional ISB-INMA TEH’ 2021, ediția a 24-a, "Technologies and Technical Systems in Agriculture, Food Industry and Environment”, 29.10.2021, on-line

Lucrarea prezentată:

Microbial inoculants for sweet potato [Ipomoea batatas (L.) Lam.]

Autori: Boiu-Sicuia Oana-Alina, Barbu Lavinia Diana Nicoleta și colab.

 1. Sesiunea anuală de referate științifice a INCDA Fundulea, 27 Mai 2021, on-line

Lucrarea prezentată:

Tulpini agro-inoculante pentru cultura de cartof dulce în sistem ecologic

Autori: Boiu-Sicuia Oana-Alina, Barbu Lavinia-Diana-Nicoleta, Fătu Ana-Cristina, Coteț George, Paraschiv Alina

 

 1.   Evenimente organizate

Workshop-ul PLANTAREA CARTOFILOR DULCI PENTRU OBȚINEREA DE MATERIAL SĂDITOR, organizat în cadrul proiectului ADER 7.3.4. Faza 2 / 2020, la SCDCPN Dăbuleni, în data de 3 aprilie 2020.

Evenimentul a fost organizat în scopul diseminării rezultatelor cercetării și promovării culturii de cartof dulce în rândul producătorilor români, materialul complet fiind mediațizat cu ajutorul mijloacelor on-line, ca urmare a situației generate de pandemia cu virusul SARSCoV-2.

Masa rotunda MĂSURI DE CREȘTERE A TOLERANȚEI CARTOFULUI DULCE LA CONDIȚIILE DE STRES TERMOHIDRIC IMPUS DE SCHIMBĂRILE CLIMATICE, 24 septembrie 2021, organizată on-line de SCDCPN Dăbuleni, cu scopul de a disemina rezultatele obținute la cartoful dulce studiat în cadrul proiectului ADER 7.3.4., faza 3/2021.

Au fost prezentate trei lucrări științifice:

 1. Măsuri de creștere a toleranței cartofului dulce la condițiile de stres termohidric impus de schimbările climatice.

Autori: Diaconu Aurelia, Paraschiv Alina-Nicoleta, Coteț Gheorghe, Croitoru Mihaela – SCDCPN Dăbuleni (CP)

 1. 2. Testarea toleranţei unor genotipuri de cartof dulce la stresul hidric, indus în condiţii in vitro, prin măsurarea unor parametrii de creştere.

Autori: Popa Monica, Mihaela Cioloca, Andreea Tican – INCDCSZ Brașov (P1)

 1. Biopreparate microbiene pentru protecția plantelor de cartof dulce.

Autori: Boiu-Sicuia Oana-Alina, Barbu Lavinia-Diana-Nicoleta, Fătu Ana-Cristina, Iamandei Maria, Diaconu Aurelia, Paraschiv Alina, Coteț Gheorghe – ICDPP București (P2)

La manifestare au participat cercetătorii SCDCPN Dăbuleni, membrii în echipa de lucru a proiectului, reprezentanți ai partenerilor împlicați în proiect, respectiv cercetători de la INCDCSZ Brașov și ICDPP București, reprezentanți ai UCV Craiova, Facultățile de Horticultură și Agronomie, cercetători de la ICDLF Vidra, precum și cultivatori de cartof dulce din județele Dolj și Călărași, la care au fost înființațe loturi demonstrative cu cartof dulce.

Discuțiile ce au avut loc în cadrul manifestării au subliniat importanța cercetărilor întreprinse la cartoful dulce pentru aclimatizarea acestei specii la condițiile pedoclimatice ale României. Au fost apreciate pozitiv acțiunile de diseminare și promovare a cartofului dulce în rândul producătorilor particulari.

De asemenea, s-a subliniat importanța obținerii de material săditor sănătos, liber de viroze folosind tehnica de producere in vitro și importanța obținerea de soiuri cu toleranță mare la diferite tipuri de stres, boli și dăunători.

Fermierul Tudor Stanciu s-a declarat foarte mulțumit de colaborarea cu SCDCPN Dăbuleni, privind cultivarea de cartof dulce și consilierea primită din partea specialiștilor, cu ajutorul cărora a obținut rezultate financiare mulțumitoare, exprimându-și intenția de a mări suprafața cultivată de la 1 ha la 5 ha pentru anul 2022.

 

 

Workshop-ul SPECII HORTICOLE VALOROASE, ACLIMATIZATE LA SCDCPN DĂBULENI organizat la SCDCPN Dăbuleni, în data de 14 octombrie 2021. Au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, profesori universitari, masteranzi și doctoranzi din cadrul USAMV București și Universității din Craiova, Facultatea de Horticultură, cercetători și profesori de la unitățile de profil cu care Stațiunea Dăbuleni colaborează (ICDPP București, Liceul Tehnologic Petre Baniță Călărași-Dolj), fermieri, reprezentanți ai primăriilor din zona de influență, ai Direcției Agricole Dolj, ITCSMS Dolj și nu în ultimul rând reprezentanți ai presei.

Manifestarea a fost deschisă de dr. ing. Aurelia DIACONU, directorul SCDCPN Dăbuleni.

Programul workshop-ului a fost structurat în două secțiuni: prima dedicată cartofului dulce obținut la Dăbuleni, iar a doua secțiune a fost rezervată vizitării câmpurilor experimentale și prezentărilor cu caracter tehnico-științific privind colecția de arbuști fructiferi a stațiunii.

Discuțiile privind cultura de cartof dulce au subliniat importanța cercetărilor întreprinse la SCDCPN Dăbuleni pentru aclimatizarea acestei specii la condițiile pedoclimatice ale României. Au fost apreciate pozitiv acțiunile de diseminare și promovare a cartofului dulce românesc în rândul producătorilor particulari.

De asemenea, s-a subliniat importanța obținerii de material săditor sănătos, liber de viroze folosind tehnica de producere in vitro (cu ajutorul partenerilor de la INCDCSZ Brașov) și importanța obținerea de soiuri cu toleranță mare la diferite tipuri de stres, boli și dăunători.

Deosebit de utile pentru fermierii prezenți la eveniment au fost intervențiile reprezentatului MADR, dl. Director de Plan Sectorial Gheorghe LĂCĂTUȘU, care a pledat pentru demersuri la nivel decizional pentru sprijinirea fermierilor și a transferului tehnologic de la unitățile de cercetare la producătorul particular.

În cadrul workshop-ului au fost distribuite flayere pentru promovarea cartofului dulce în rândul participanților și a fost organizată o expoziție cu toate speciile horticole valoroare ale stațiunii, atât în stare proaspătă cât și procesate, evenimentul încheindu-se cu degustarea mult râvnitelor rulade cu cartof dulce, brioselor cu fructe de pădure, tartelor cu curmale, ceaiurilor de aronia, măceșe, salvie și multe alte produse preparate de cercetătorii SCDCPN Dăbuleni.

Acțiuni de popularizare și promovare în rândul fermierilor și consumatorilor, prin participarea la diferite emisiuni Radio și TV:

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI
phone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram